Warsztaty

Home / Warsztaty

Warsztaty Teatralne

DLA UCZNIÓW KLAS 1-4 oraz Starszaki - Przedszkole

Zadaniem warsztatów jest pokazanie uczniom młodszych klas szkoły podstawowej bogactwa literatury dostosowanej do ich wieku, przekształcanie słowa w obraz w formie
zabawy na podstawie tekstów „ Lokomotywa” lub „Rzepka” Juliana Tuwima jako alternatywnego spędzania wolnego czasu.
1. Czytanie tekstu.
2. Omówienie postaci .
3. Przekształcenie tekstu w teatr.
4. Przedstawienie zagrane przez ochotników.
5. Przekazanie tekstu w formie piosenki jako alternatywa dla słowa.
W miarę możliwości zaopatrzenie dzieci w teksty Juliana Tuwima.


DLA UCZNIÓW KLAS 5-8
Na początku było słowo. To duże uproszczenie. Przed słowem musi być myśl – pomysł, który się werbalizuje. Zajmiemy się „ powstawaniem teatru” w znaczeniu spektaklu już od słowa czyli tekstu.
1. Rozmowa z młodzieżą na temat możliwości wyboru tekstu:
- jak się to ma do zainteresowań młodych ludzi ( sprawa lektur szkolnych );
- język archaiczny – czytanie przez młodzież tekstów wybranych Fredry, zawierających niefunkcjonujące w języku współczesnym słowa;
- uniwersalne wartości w lekturach, które wykorzystują współczesne realizacje teatralne;
- czy łatwiej jest zrozumieć tekst poprzez realizację teatralną.
2. Praca nad tekstem:
– rozmowa z młodzieżą nad procesem adaptacji – przystosowaniem tekstu do odbioru przez docelową grupę widzów – archaizmy i ich funkcjonowanie w dzisiejszej kulturze;
- wybór formy spektaklu poprzez zakwalifikowanie go do gatunku teatralnego - spektakl muzyczny czy tylko słowo;
- czy może istnieć „ życie” bez dźwięku;
- droga od litery do nuty – przełożenie myśli na muzykę.
3. Spektakl muzyczny:
- muzyka współczesna do spektaklu klasycznego;
- muzyka ilustracyjna – do czego służy w spektaklu.
4. Spektakl teatralny jako składowa słowa, ruchu i muzyki:
- praca nad tekstem – na czym polega;
- praca nad utworem muzycznym w spektaklu – na czym polega;
- praca nad ruchem w spektaklu – na czym polega;
- łączenie wszystkich elementów w gotowe dzieło.
Zadaniem warsztatów teatralnych jest zapoznanie uczniów z cyklem pracy nad spektaklem, w tym wypadku adresowanym do młodzieży. Pokazanie poszczególnych etapów pracy. Wyszczególnione powyżej punkty służą do wciągnięcia młodzieży w działania, które uruchomią ich wyobraźnię, pozwolą poznać nową materię.
Warsztaty podzielone są na działania:
- praca ze słowem – warsztaty aktorskie;
- pokazanie emocji poprzez ruch;
- praca z muzyką – warsztaty wokalne;
- prezentacja efektu końcowego.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart